Tracy

Tracy

BAUR tracy ile kablo test etme ve tanılama

BAUR tracy kısmi boşalma indüktörü, kablonun görünen hata yerinde dışarıdan kabloya bir sinyal gönderir. Herhangi bir PD ölçüm sistemi, örneğin, PHG TD / PD ile kombinasyon halinde, indüklenen sinyalin yeri saptanabilir ve kısmi boşalma ön-konumlandırma sonucuyla karşılaştırılabilir. Kısmi boşalma yeri bu yolla tam olarak belirlenebilir.

  • Taşınabilir, pille çalışan sinyal bağlantı aygıtı
  • Kablolar ve kablo aksesuarları için uygun
  • Endüktif sinyal bağlantısı
  • PD içermeyen kablo aksesuarlarının pahalı ve gereksiz bir şekilde değiştirilmesini önler.
img

VIDEO