Kablo Arızası Konumu

Kablo Arızası Konumu

Bir hatanın kaynağına kısayol


Bu alandaki büyük gelişmelere rağmen, kablo sistemlerinde çeşitli nedenlerden dolayı sık sık arızalar devam etmektedir. Eğitimli personele ek olarak, hataları gidermek için çok verimli ekipmanlara ihtiyacınız vardır.

BAUR kablo arızası konum cihazları ve sistemleri tüm kablo arızası konum işlemlerini kapsar: Ön konumlandırma sırasında, arızanın konumu kabaca konumlandırılır. Sonraki saptama, kablo hatasının kesin olarak belirlenmesini sağlar. Arıza ve kablo tipine bağlı olarak çeşitli ölçüm yöntemlerini kullanabilirsiniz.