DTL C

DTL C

BAUR DTL C ile İzolasyon Yağı Testi

BAUR DTL C ile yalıtkan yağların yerleşik analizi ve tanısal testleri; bilimsel çalışma, araştırma ve geliştirmede değerli bulgular sağlar. Yalıtım malzemelerinin mevcut durumu hakkında kapsamlı bilgi edinmek, şebeke operatörü için önem kazanmaktadır.

BAUR DTL C, elektrik ve diğer sektörlerdeki tesislerde verimli yağ yönetimi için en son ve en kesin bilgileri sunar.

  • Tam otomatik dağılım faktörü ölçümü
  • Önceden programlanmış standartlar
  • Maksimum hassasiyet

VIDEO